YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

ÓKORI "VEGETÁRIÁNUSOK" (i. sz. 476-ig)

"Vegetáriánus" szavak az ókorból)

Empedoklés, Pithagorasz, Hippokratész, Mani, Platón, Plutarchosz, Seneca, Szókratész, Vallási tanítások és szent iratok kinyilatkoztatásaiGautama Sziddhártha "Buddha" (kb. i.e. 563-489) - a buddhizmus megalapító
-Buddha vegetáriánus volt? - a VEG.hu cikke
- Az IVU cikke

Szent Antal (III.század második fele-356) - egyiptomi "remete"


Thiruvalluvar
- indiai szent, a tamil nyelvű ősi irat, a Tirukural szerzője

Zarathusztra vagy Zoroaszter - perzsa vallásalapító, a Zend Avesta szerzője, az ökológiai "kertészet atyja"
- Az IVU cikke

Canakya Pandit
- indiai filozófus, Chandragupta király minisztere, könyve: Niti-shastra (i.e. 300)

Mahavira (i.e. VI. század) - a Dzsainizmus megalapítója
- Az IVU cikke

Jézus - tanító, a kerszténység kulcsfigurája; Jézus vegetáriánus volt?

Aranyszájú Szent János (Saint John Chrysostom)
Aranyszájú Szent János (Saint John Chrysostom) (kb. 344-407) - Konstantinápoly érseke volt
- Az IVU cikke
- A CVA írása

Alexandriai Kelemen (kb. 160-215) - keresztény egyházi író

Jakab "az igaz"
- Jézus testvére

Szent Jeromos (Hieronymus)
(kb. 340-420) - latin nyelvű ókeresztény író, az egyházatyák egyike

Tertullian
Tertullián (kb. 160-220) - az első latin nyelvű teológus
- A CVA írása
Nagy Baziliusz
Nagy Baszileosz (Vazul) (kb. 330-379) - kappadokiai egyházatya, a szerzetesi rendszer megalapítója
- Az IVU cikke
- A CVA írása
Origenész
Origenész (kb. 184-254) - keresztény egyházi író
- A CVA írása


Arisztotelész - görög filozófus
- Az IVU cikke

Apollóniosz, tüanna-i - I. századi görög filozófus

Epikurosz (i.e. 341-270) - görög sztoikus filozófus
- Az IVU cikke


Pithagorasz, samos-i
(kb. i.e. 580-500) - görög filozófus, matematikus, "a nyugati vegetarizmus atyja"
); - Az IVU cikke

Platón
(kb. i.e. 428-348) - görög államférfi, Szókratész tanítványa
); - Az IVU cikke

Plótinosz
(kb. 205-270) - görög filozófus

- Az IVU cikke

Hérodotosz - görög történetíró


Plutarchosz
(kb. 46-120) - görög történetíró
)

Zenon (i.e. 335-263) - görög filozófus, "a sztoikus filozófia atyja"

Szókratész
Szókratész - filozófus az ókori Görögországban, Platón mestere )
- Az IVU cikke


Theophrasztosz
(kb. i.e. 371-287) - görög filozófus, természettudós, „a botanika atyja”, Arisztotelész tanítványa

- Az IVU cikke


Vergilius
(i.e. 70-19) - római költő (Aeneis, Eclogák)

Hésziodosz (kb. i.e. 700-650) - görög költő; IVU: Hesiod

Milo, Croton-i
- i.e. 500 évvel élt görög olimpikon atléta, a pitagoreánus közösség tagja volt

Horatius
(i.e.65 - i.u.8)

Porphiriusz (233-305) - író
- Az IVU cikke


Ovidiusz
(i.e. 43 - i.sz. 17) - római költő

- Az IVU cikke

Petrarcha


Philostratus
(kb. 170-245) - görög író


Marcus Cocceius Nerva
(kb. 30-98) - római uralkodó
Szapphó
Szapphó (kb. i.e. 600 körül) - görög költőnő

 • Arius (kb. 250-336) - pap volt Alexandriában, később saját közösséget alapított
 • Ashoka (kb. i.e. 273-232) - buddhista indiai uralkodó
  - Az IVU cikke
 • Crates, théba-i (kb. i.e. 365-285) - görög filozófus
 • Dániel (kb. i.e.600 körül) - bibliai próféta
 • Dichaearchus, messina-i (kb. i.e. 355-280) - görög tudós
 • Diogenész (i.e. 412-323) - görög filozófus
  - Az IVU cikke
 • Ecclesiastes
 • Empedoklész, agrigento-i (kb. i.e. 490-430) - görög filozófus)
 • Epiktétosz (kb. 55-135) - fiatal korában rabszolga, később filozófus
 • Euripidész (i.e. 480-406)
 • Eusebius von Caesarea (264-349) - görög vallási személy
 • Eustathius (kb. 300-377) - Sebaste érseke (Örményország), vallási vezető
 • Hippokratész - az orvoslás "atyja")
 • Jamblikosz (kb. 250-325) - görög filozófus
  - Az IVU cikke
 • Lucius Annaeus Seneca (i.e. 4 - i.sz. 65) - római filozófus, költő; Pythagoras tanításait tanulmányozta és vegetáriussá vált. Megállapította, hogy a táplálkozási szokásaiban tett változás jó volt. Csodálkozva vette észre: "szelleme éberebbé és világosabbá vált".
  - Az IVU cikke
 • Mani vagy Manu (kb. 216-274) - a Maniheizmus alapítója)
 • Metroklész - görög filozófus
 • Musonius Rufus (kb. 30-100) - római filozófus
 • Philolaus - i.e. 5. századi görög filozófus
 • Triptolemus - görög mitológiai alak, mezőgazdasági tanító, az eke felfedezője

ÉVissza a főoldalra

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY